tekening

Over De Morgenster

De Morgenster is een kinderdagverblijf met een antroposofische visie en heeft 2 locaties.

Op de Morgenster locatie Centrum zijn er 3  groepen, te weten de Sterrengroep voor kinderen vanaf 3 maanden tot 2 jaar en 6 maanden (baby/dreumes groep), de Zonnegroep, (peutergroep voor kinderen van 2jaar en 6 maanden-4 jaar. én de maangroep, voor kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar. 

Na hun vierde jaar stromen de kinderen door naar het basisonderwijs. De vrijeschool sluit aan bij onze visie. 

Vanaf september 2018 heeft de Morgenster er een nieuwe lokatie bij genaamd locatie Zonnewende. In de vrije school De Zonnewende is een peutergroep gevestigd genaamd De Morgenzon. Deze peutergroep is voor peuters vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar. Elke dag, met uitzondering van de vrijdag, van 8.30-12.30 uur,  bieden wij hier een speelochtend aan waarin de peuters kunnen leren, groeien en zijn en door kunnen stromen met een vloeiende beweging naar bv de basisschool De zonnewende of een andere school. Voor meer info of inschrijving verwijs ik graag naar het kopje  "inschrijven".

 

Pedagogische uitgangspunten 

In onze pedagogische keuzes is antroposofie belangrijk. Vanuit onze visie willen we de juiste voorwaarden voor het kind scheppen, zodat er ruimte ontstaat vrij en fantasievol te spelen en te ontwikkelen. Dat zie je terug in schijnbaar eenvoudige zaken. Zo is ons speelgoed eenvoudig van vorm. Omdat je er nu eenmaal makkelijker dingen bij fantaseert, als eraf. En fantasie maakt kinderen vindingrijk en creatief - eigenschappen waardoor je later meer zelfvertrouwen en oplossend vermogen kunt hebben. Je leest er hier meer over in onze visie.

De Morgenster is een Stichting en heeft een bestuur. De Morgenster heeft geen winstoogmerk en is dus non profit.


Ouders van De Morgenster


Ouders hebben een belangrijke plaats in ons kindercentrum. Wij zijn onze ouders heel dankbaar voor het vertrouwen dat zij stellen in ons. Uiteraard handelen we in dit vertrouwen uiterst zorgvuldig.

Contacten tussen ouders en leidsters vinden op diverse manieren plaats. In persoonlijke gesprekken en op ouderavonden. Ouders nodigen we ook uit bij het vieren van de jaarfeesten.

Een aantal keer per jaar vergadert de leidinggevende met de oudercommissie). Hierin worden zaken als huisvesting, financien, personeel en andere zaken die relevant zijn voor u als ouder besproken. Sommige uitkomsten van deze OC vergaderingen zult u terug vinden in de nieuwsbrieven die elk kwartaal uitkomen.

Overgang naar de kleuterschool
Na hun vierde verjaardag stromen de kinderen door naar het basisonderwijs. De ouders maken hierin de keuze. Veel van onze kinderen worden leerling op een vrijeschool. Rond de vierde verjaardag organiseren we de overdracht: een gesprek tussen leidster en ouders. Daarbij ontvangt u documenten voor u en voor het dossier van de basisschool.