tekening

Openingstijden locatie Centrum


maandag t/m vrijdag:
7.30-18.00 uur

Openingstijden locatie Zonnewende:

maandag t/m donderdag van

8.30-12.30 uur

 

locatie centrum

In ons prachtige pand, voormalig Mariaschool, bieden wij 3 soorten opvang. Een groep voor kinderen vanaf 3 maanden-2,5 jaar genaamd De Sterren groep, een peutergroep voor kinderen vanaf 2,6-4 jaar genaamd De Zonnegroep en een verticale groep de Maangroep voor kinderen  vanaf 3 maanden tot 4 jaar.

 

Welkom op De Sterrengroep ( baby/dreumes 3 maanden tot 2,5 jaar)

Ontvangen door ervaren pedagogisch medewerksters (juffen), brengen kinderen vanaf 3 maanden tot 2,5 jaar hun dag door op de baby/dreumesgroep. Wij zijn 5 dagen in de week geopend van 7.30 tot 18.00 uur en alleen gesloten op officiële feestdagan. 

Welkom bij ons kinderdagverblijf


In ons 'grote gezin' creëren we een sfeer van rust, warmte en ritme. Baby’s volgen hierin hun eigen ritme zoals ze dat kennen van thuis. Voorop staat een goede verzorging; eten, drinken, slapen, verschoond worden, naar buiten gaan en spelen. Pedagogisch medewerksters dragen dagelijks zorg hiervoor.

Spelen is de voornaamste bezigheid van de kinderen. Alleen of samen … of als ze de pedagogisch medewerksters helpen met allerlei huishoudelijke bezigheden zoals brood bakken, was vouwen, afwassen of poetsen…. Spelen kan ook in de tuin. Elke dag gaan we in de ochtend en namiddag naar buiten. Ook als het minder lekker weer is dus zorg voor passende jassen en schoenen die bij het seizoen horen.
Momenten als groep kennen de kinderen als we eten aan tafel of in de kring liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en jaarfeesten vieren. En als een kind moe is dan heeft het een eigen bedje zodat het kan rusten.

Wennen

Jouw kind zal eerst moeten wennen aan de vele nieuwe indrukken en gezichten. Wennen is/voelt voor ieder kind anders. Ook ouders zelf kunnen het afscheid als lastig ervaren. Vanzelfsprekend zullen we ook hier rekening mee houden maar wat goed is op pedagogisch gebied voor het kind, zal bij ons altijd leidend zijn.

Wel hebben we een algemeen wenbeleid die besproken zal worden met jou als ouder tijdens het intake gesprek. Wij volgen ons wenschema  mits het voor jouw kind niet werkt. Dan zullen we samen kijken naar een eventuele andere invulling van het wenschema. 

Ouders
Bij het brengen en ophalen van de kinderen informeren ouders en juffen elkaar over bijzonderheden van die dag. Minstens een keer per jaar, wanneer je kind 1,2,3 of 4 wordt zal de mentor van je kind jou als ouder uitnodigen voor een mentor gesprek over het welbevinden van je kind bij ons.
Van de lopende zaken in ons kinderdagverblijf houden wij alle ouders regelmatig op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief en via de website.
Een oudercommissie van vier ouders vertegenwoordigt de belangen van de ouders binnen de kinderopvang.

 

Welkom op De Zonnegroep ( peutergroep 2,5-4 jaar)

 

Ontvangen door ervaren pedagogisch medewerksters, brengen maximaal 16 peuters vanaf 2 jaar en 6 maanden tot 4 jaar hun dag door op de peutergroep. Deze groep is alle 5 de dagen geopend van 7.30 tot 18.00 uur en alleen gesloten op officiële feestdagen. 
 

De Zonnegroep is een peutergroep voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar.


Kinderen, ouders en juffen beginnen altijd samen en zingen liedjes in de kring. Daarna zwaaien de kinderen hun ouders uit. 

De kinderen kunnen vrij spelen spelen. Ze spelen met elkaar en naast elkaar. Onder het spelen zingen we veel. Regelmatig  bakken we broodjes met de kinderen.

Ook eten en drinken we gezamenlijk.In de Zonnegroep (peuters) eten we samen fruit en een boterham met verschillende soorten biologisch beleg en drinken we water/thee. u hoeft dus zelf geen eten en drinken mee te geven!

Graag wel zelf zorg dragen voor de luiers van je kind. Luiers worden bij ons niet verstrekt. Dit omdat we uit ervaring weten dat elke ouder een specifieke luier voor hun kind gebruikt. Aan deze diversiteit kunnen wij niet voldoen.

Als je kind nog slaapt in de middag dan graag een trappelzak meegeven, en eventueel knuffel/speen.

Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar de tuin om te spelen in de zandbak.We gaan zoveel mogelijk naar buiten, ook als het koud is of licht regent. Zorg als ouder dat je kind de juiste kleding bij zich heeft passend bij het weer en het seizoen.

We sluiten de ochtend af op de plek waar we de dag begonnen met een verhaaltje of liedje.

Liedjes begeleiden de verschillende activiteiten. Ook zingen we liedjes die horen bij het jaargetijde en bij de feesten die we door het jaar heen vieren.

In de middag gaan de peuters rusten/slapen op de groep op een bedje met hemeltje. De juf zit in het midden en behoudt de rust. Rusten geeft tijd om te herstellen van de prikkels overdag en geven je kracht om de dag met genoeg energie en speellust af te maken. 

Ouders
We praten regelmatig over de ontwikkeling van de kinderen. De mentor van je kind nodigt je uit voor een gesprek wanneer je kind1,2,3 of 4 wordt.

We nodigen jou als ouder uit bij de feesten die we door het jaar heen in de peutergroep vieren. Meestal aan het eind van de ochtend of middag. Ongeveer twee keer per jaar organiseren we een ouderavond. Soms bespreken we een bepaald onderwerp. Vaak maken we iets voor een van de feesten. Nu in Corona tijd zijn we genoodzaakt om mee te bewegen en ons aan te passen. Dit jaar vieren wij bevoorbeeld kerst buiten zodat jij als ouder er toch bij kan zijn. Elk feest wordt sowieso op de groep gevierd met de kinderen. waar mogelijk proberen we ouders te betrekken bij de feesten.

 

 

Welkom op Maangroep ( kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar).

Ontvangen door ervaren juffen, brengen kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar hun dag door op deze verticale groep. Wij zijn 5 dagen in de week geopend van 7.30 tot 18.00 uur en alleen gesloten op officiële feestdagan. 

Welkom bij ons kinderdagverblijf


In ons 'grote gezin' creëren we een sfeer van rust, warmte en ritme. Baby’s volgen hierin hun eigen ritme zoals ze dat kennen van thuis. Voorop staat een goede verzorging; eten, drinken, slapen, verschoond worden, naar buiten gaan en spelen. Pedagogisch medewerksters dragen dagelijks zorg hiervoor.

Spelen is de voornaamste bezigheid van de kinderen. Alleen of samen … of als ze de pedagogisch medewerksters helpen met allerlei huishoudelijke bezigheden zoals brood bakken, was vouwen, afwassen of poetsen…. Spelen kan ook in de tuin. Elke dag gaan we in de ochtend en namiddag naar buiten, ook als het koud is of licht regent. Zorg daarom als ouder voor passende kleding bij elk seizoen. 
Momenten als groep kennen de kinderen als we eten in de keuken of in de kring liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en jaarfeesten vieren. En als een kind moe is dan heeft het een eigen bedje zodat het kan rusten.

Kinderen blijven 4 jaar op deze groep en stappen dus niet over naar een andere groep. Op deze manier wordt er een gezinsgevoel gecreeert en behouden de kinderen alle jaren dezelfde juffen. Dit zorgt voor veiligheid en geborgenheid.

Ontwikkeling

Minstens één keer per jaar heb je als ouder een uitgebreid gesprek met de mentor van je kind over het welbevinden van jouw kind indien je dit wenst. Wij monitoren de ontwikkeling van het  kind door middel van een volgsysteem gebaseerd op onze antroposofische visie. Dit doen wij bij alle kinderen op elke groep. Elk kind krijgt bij de start op de Morgenster een mentor toegewezen waarmee jij als ouder de gesprekken over je kind zult hebben en waar jij als ouder je tot kan wenden met vragen omtrent de ontwikeling van je kind op de groep.

Wennen
Je kind zal eerst moeten wennen aan de vele nieuwe indrukken en gezichten. Wennen is/voelt voor ieder kind anders. Ook ouders zelf kunnen het afscheid als lastig ervaren. Vanzelfsprekend zullen we ook hier rekening mee houden maar wat goed is op pedagogisch gebied voor het kind, zal bij ons altijd leidend zijn.

Wel hebben we een algemeen wenbeleid die besproken zal worden met jou als ouder. Wij volgen dit beleid mits het voor jouw kind niet werkt. Dan zullen we samen kijken naar een eventuele andere invulling van het wenschema. In een intakegesprek maken we hierover afspraken. 

Ouders
Bij het brengen en ophalen van de kinderen informeren ouders en juffen elkaar over bijzonderheden van die dag.
Van de lopende zaken in ons kinderdagverblijf houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief en via de website.
Een oudercommissie van vier ouders vertegenwoordigt de belangen van de ouders binnen de kinderopvang.Wet Kinderopvang
MO_groep_logo_FCv1def.jpgWij zijn een erkend kinderdagverblijf en als zodanig aangesloten bij de MO-groep. Als gevolg van de Wet Kinderopvang inspecteert de gemeente ons jaarlijks. Zij letten dan o.a. op veiligheid, gezondheid, diplomering van de leidsters, groepsgrootte e.d. Het verslag ligt voor alle ouders ter inzage op kantoor.

Rondleiding, aanmelden en plaatsen
 

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding op 1 van onze locaties kunt u bellen naar de groepen zelf.

locatie centrum 

tel: 06-29462093

locatie Zonnewende

06-36415158

Voor inschrijving van uw kind voor 1 van onze locaties kunt u terecht op onze site bij kopje "inschrijven".