tekening

Openingstijden locatie Centrum


maandag t/m vrijdag:
7.30-18.00 uur

Openingstijden locatie Zonnewende:

maandag t/m donderdag van

8.30-12.30 uur

Pedagogisch werkplan

locatie centrum

In ons prachtige pand, voormalig pastorie, bieden wij 2 soorten opvang. Een groep voor kinderen vanaf 3 maanden-2,6 jaar genaamd De Sterren groep en een peutergroep voor kinderen vanaf 2,6-4 jaar genaamd De Zonnegroep. 

 

Welkom op De Sterrengroep ( baby/dreumes)

Ontvangen door ervaren pedagogisch medewerksters, brengen maximaal 13 kinderen vanaf 3 maanden tot 2,6 jaar hun dag door op de baby/dreumesgroep. wij zijn 5 dagen in de week geopend van 7.30 tot 18.00 uur en alleen gesloten op officiële feestdagan. 

Welkom bij ons kinderdagverblijf
In ons 'grote gezin' creëren we een sfeer van rust, warmte en ritme. Baby’s volgen hierin hun eigen ritme zoals ze dat kennen van thuis. Voorop staat een goede verzorging; eten, drinken, slapen, verschoond worden, naar buiten gaan en spelen. Pedagogisch medewerksters dragen dagelijks zorg hiervoor.

Spelen is de voornaamste bezigheid van de kinderen. Alleen of samen … of als ze de pedagogisch medewerksters helpen met allerlei huishoudelijke bezigheden zoals brood bakken, was vouwen, afwassen of poetsen…. Spelen kan ook in de tuin. Elke dag gaan we in de ochtend en namiddag naar buiten en soms wandelen we in het park.
Momenten als groep kennen de kinderen als we eten in de keuken of in de kring liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en jaarfeesten vieren. En als een kind moe is dan heeft het een eigen bedje zodat het kan rusten.

Wennen
Uw kind zal eerst moeten wennen aan de vele nieuwe indrukken en gezichten. Wennen is voor ieder kind anders. Hier hebben we oog voor. Hoe dan ook bepalen de mogelijkheden van de ouders hoe we hier praktisch invulling aan geven. In een intakegesprek maken we hierover afspraken.

Ouders
Bij het brengen en ophalen van de kinderen informeren ouders en pedagogisch medewerksters elkaar over bijzonderheden van die dag. Minstens een keer per jaar heeft u een uitgebreid gesprek met een pedagogisch medewerkster over het welbevinden van uw kind.
Van de lopende zaken in ons kinderdagverblijf houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief en via de website.
Een oudercommissie van vijf ouders vertegenwoordigt de belangen van de ouders binnen de kinderopvang.

 

Welkom op De Zonnegroep ( peutergroep)

 

Ontvangen door ervaren pedagogisch medewerksters, brengen maximaal 16 peuters vanaf 2 jaar en 6 maanden hun dag door op de peutergroep. Deze groep is alle 5 de ochtenden geopend van 7.30 tot 13.00 uur  en alleen gesloten op officiële feestdagen. 
 

De zonnegroep is een peutergroep voor kinderen vanaf ongeveer 2,6 jaar. Mocht uw kind al op de Sterrengroep hebben gespeeld, dan stroomt uw kind, in de ochtend, door naar de Zonnegroep met de leeftijd van 2 jaar en 6-8 maanden.  Dit ter voorbereiding op de basisschool. In de middag spelen ze weer gewoon op de Sterregroep mocht u een hele dag opvang wensen voor uw peuter.


Kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters beginnen altijd samen en zingen liedjes in de kring. Daarna zwaaien de kinderen hun ouders uit. 

De kinderen kunnen vrij spelen spelen. De kinderen spelen met elkaar en naast elkaar. Onder het spelen zingen we veel. Regelmatig  bakken we broodjes met de kinderen.

Ook eten en drinken we gezamenlijk.In de Zonnegroep (peuters) eten we samen fruit en een boterham met verschillende soorten biologisch beleg en drinken we appeldiksap. u hoeft dus zelf geen eten en drinken mee te geven!

Graag wel zelf zorg dragen voor de luiers van uw kind. Luiers worden bij ons niet verstrekt.

Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar de tuin om te spelen in de zandbak en te schommelen. Soms maken we een kleine wandeling door de prachtige schooltuin van onze buren.

Als het minder goed weer is tekenen, schilderen of plakken we aan de grote tafel.
We sluiten de ochtend af op de plek waar we de dag begonnen met een verhaaltje of liedje.

Liedjes begeleiden de verschillende activiteiten. Ook zingen we liedjes die horen bij het jaargetijde en bij de feesten die we door het jaar heen vieren.

Ouders
We praten regelmatig over de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer u dat wenst plannen we een afspraak. Uiteraard houden we rekening met de urgentie van uw vraag.

We nodigen u uit bij de feesten die we door het jaar heen in de peutergroep vieren. Meestal aan het eind van de ochtend of middag. Ongeveer twee keer per jaar organiseren we een ouderavond. Soms bespreken we een bepaald onderwerp. Vaak maken we iets voor een van de feesten.Wet Kinderopvang
MO_groep_logo_FCv1def.jpgWij zijn een erkend kinderdagverblijf en als zodanig aangesloten bij de MO-groep. Als gevolg van de Wet Kinderopvang inspecteert de gemeente ons jaarlijks. Zij letten dan o.a. op veiligheid, gezondheid, diplomering van de leidsters, groepsgrootte e.d. Het verslag ligt voor alle ouders ter inzage op kantoor.

Rondleiding, aanmelden en plaatsen
 

Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding op 1 van onze locaties kunt u bellen naar de groepen zelf.

locatie centrum 

tel: 0575-541617

locatie Zonnewende

06-36415158

Voor inschrijving van uw kind voor 1 van onze locaties kunt u terecht op onze site bij kopje "inschrijven".