tekening

Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
7.30-18.00 uur

 

De Sterren groep/baby's en dreumessen

In ons prachtige pand, voormalig nonnenklooster, bieden wij 3 soorten opvang. Een groep voor kinderen vanaf 3 maanden-2,6 jaar genaamd De Sterren groep, een peutergroep voor kinderen vanaf 2,6-4 jaar genaamd De Zonnegroep en een dreumes/ouder groep te weten De Maan groep voor kinderen van 1,5-2,5 jaar én ouders.

 

De Sterrengroep

Ontvangen door ervaren pedagogisch medewerksters, brengen maximaal 13 kinderen van 3 maanden-2,6 jaar hun dag door op de babygroep. We zijn een plek waar een kind zich veilig, thuis en geliefd voelt.

Welkom bij ons kinderdagverblijf
In ons 'grote gezin' creëren we een sfeer van rust, warmte en ritme. Baby’s volgen hierin hun eigen ritme zoals ze dat kennen van thuis. Voorop staat een goede verzorging; eten, drinken, slapen, verschoond worden, naar buiten gaan en spelen. Pedagogisch medewerksters dragen dagelijks zorg hiervoor.

Spelen is de voornaamste bezigheid van de kinderen. Alleen of samen … of als ze de pedagogisch medewerksters helpen met allerlei huishoudelijke bezigheden zoals brood bakken, was vouwen, afwassen of poetsen…. Spelen kan ook in de tuin. Elke dag gaan we in de ochtend en namiddag naar buiten en soms wandelen we in het park.
Momenten als groep kennen de kinderen als we eten in de keuken of in de kring liedjes zingen, verhaaltjes vertellen en jaarfeesten vieren. En als een kind moe is dan heeft het een eigen bedje zodat het kan rusten.

Wennen
Uw kind zal eerst moeten wennen aan de vele nieuwe indrukken en gezichten. Wennen is voor ieder kind anders. Hier hebben we oog voor. Hoe dan ook bepalen de mogelijkheden van de ouders hoe we hier praktisch invulling aan geven. In een intakegesprek maken we hierover afspraken.

Ouders
Bij het brengen en ophalen van de kinderen informeren ouders en pedagogisch medewerksters elkaar over bijzonderheden van die dag. Minstens een keer per jaar heeft u een uitgebreid gesprek met een pedagogisch medewerkster over het welbevinden van uw kind.
Van de lopende zaken in ons kinderdagverblijf houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief en via de website.
Een ouderraad van vijf ouders vertegenwoordigt de belangen van de ouders binnen de kinderopvang.

Wet Kinderopvang
MO_groep_logo_FCv1def.jpgWij zijn een erkend kinderdagverblijf en als zodanig aangesloten bij de MO-groep. Als gevolg van de Wet Kinderopvang inspecteert de gemeente ons jaarlijks. Zij letten dan o.a. op veiligheid, gezondheid, diplomering van de leidsters, groepsgrootte e.d. Het verslag ligt voor alle ouders ter inzage op kantoor.
 

Aanmelden en plaatsen
Met een van onze leidsters maakt u een afspraak om een kijkje te nemen of voor een oriënterend gesprek.
Via onze administratie ontvangt u een inschrijfformulier. Plaatsen kennen wij toe -in overleg met u- op basis van beschikbaarheid.