tekening

 

Openingstijden Zonnegroep

ma tm vrij van 7.30-18.00

Na 13.00 uur worden de Sterrengroep en Zonnegroep samen gevoegd.

ochtend: 7.30-13.00

middag: 13.00-18.00


 

De Zonnegroep/peuters

Welkom op de De Zonnegroep

De zonnen groep is een peutergroep voor kinderen vanaf ongeveer 2,5 jaar. Mocht uw kind al op de Sterren hebben gespeeld, dan stroomt uw kind door naar de Zonnen tussen de 2 jaar en 3 maanden en 2 jaar en 9 maanden, afhankelijk van de ontwikkeling van uw kind.

Wij bieden de gehele dag opvang op de peutergroep. Op de ochtenden spelen de peuters met elkaar en in de middagen spelen De Zonnen en Sterren kinderen samen.


Kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters beginnen altijd samen en zingen liedjes in de kring. Daarna zwaaien de kinderen hun ouders uit. 

De kinderen kunnen vrij spelen spelen. De kinderen spelen met elkaar en naast elkaar. Onder het spelen zingen we veel. Soms bakken we broodjes met de kinderen.

Ook eten en drinken we gezamenlijk.In de peuter dagopvanggroep eten we samen fruit en een boterham met verschillende soorten biologisch beleg en drinken we appeldiksap. u hoeft dus zelf geen eten en drinken mee te geven!

Als het weer het toelaat gaan de kinderen naar de tuin om te spelen in de zandbak en te schommelen. Soms maken we een kleine wandeling door de prachtige schooltuin van onze buren.

Als het minder goed weer is tekenen, schilderen of plakken we aan de grote tafel.
We sluiten de ochtend af op de plek waar we de dag begonnen met een verhaaltje of liedje.

Liedjes begeleiden de verschillende activiteiten. Ook zingen we liedjes die horen bij het jaargetijde en bij de feesten die we door het jaar heen vieren.

Ouders
We praten regelmatig over de ontwikkeling van de kinderen. Wanneer u dat wenst plannen we een afspraak. Uiteraard houden we rekening met de urgentie van uw vraag.

We nodigen u uit bij de feesten die we door het jaar heen in de peutergroep vieren. Meestal aan het eind van de ochtend of middag. Ongeveer twee keer per jaar organiseren we een ouderavond. Soms bespreken we een bepaald onderwerp. Vaak maken we iets voor een van de feesten.

OR

De ouderraad ondersteunt de pedagogisch medewerkster en is een schakel tussen hen en de ouders. Ook heeft de ouderraad enkele malen per jaar overleg met de coördinator van de Morgenster en geeft indien nodig adviezen.